Eolas Fúinn

Tá an Coláiste suite ar shuíomh 11 acra. Osclaíodh é i mí Mhárta 1980 agus ainmníodh é i gcomóradh Thraolaigh Mhic Shuibhne ; drámadóir, scríbhneoir agus polaiteoir a bhí ina Ard-Mhéara Chorcaí sa bhliain 1920, le linn do Chogadh na Saoirse.

Ráiteas Misin

Is é ár n-aidhm ná caighdeán ard foghlama a sholáthar agus ár ndaltaí a threorú i dtimpeallacht shábhálta. Is le comhoibriú agus comhpháirtíocht le gach ball den scoil agus leis an bpobal áitiúil a bhainfimid amach na haidhmeanna seo. Cuireann an t-Aonad nua lán-Ghaeilge go mór leis an deis a mbeidh ag daltaí a bhfuil meas acu ar ár dteanga ar ár gcultúr a gcumas oideachais a bhaint amach ina gceantar féin.

 

Gaelcholaiste Mhic Shuibhne